Prijzen


De Benchmarks, of noteringen, van DCA-Markten zijn ontwikkeld om op transparante en betrouwbare manier inzicht te geven in de prijsvorming in een specifieke markt van een specifiek goed.

Voor elke Benchmark zijn de parameters van de markt en het goed, zoals soort, levering, kwaliteit, munteenheid, etc., in overleg met de sector gespecificeerd. De specificaties worden door DCA-Markten vastgesteld en volgen zo veel mogelijk de industriestandaard. DCA-Markten bepaalt, als Benchmarkbeheerder, voor elke Benchmark en onderliggend goed de methode die leidt tot een Benchmark die de ontwikkelingen in die markt het beste representeert. De uitgangspunten die DCA-Markten als Benchmark beheerder hanteert zijn in dit algemene deel (deel I) omschreven.

De Countus indices worden door Countus accountus en adviseurs volgens hun eigen beginselen opgemaakt en onderhouden.

Geen rechten

Voor deze pagina is een DCA-Markets abonnement vereist welke u middels deze pagina kunt afsluiten.