The long hedge

Kopers van agrarische producten hebben per definitie behoefte aan bescherming tegen oplopende prijzen.

Zij verkopen soms voor langere tijd vooruit aan hun afnemers en zouden op die vooruit (forward) transacties geld verliezen omdat de veronderstelde inkoopprijs is gestegen.

Het afdekken van de inkoopprijs is iets wat men een Long hedge noemt. Hieronder een voorbeeld:

Stel bijvoorbeeld dat een voerproducent van plan is voertarwe te kopen in december. De contante marktprijs nu, voor voertarwe geleverd in december, is 187 euro per ton.

De producent is echter bang dat de prijs zal gaan stijgen en wil dit risico afdekken (hedgen).

Hij doet dit door december futures te kopen op de een koers van 187 euro per ton.

Mocht de prijs inderdaad stijgen naar 195 euro per ton dan wordt de voerproducent gecompenseerd door het resultaat op de termijnmarkt:

 

Cash Market

Futures Market

May

Feed Wheat is 187/t

Buy Dec Futures at 187/t

December

Buy Feed wheat at 195/t

Sell Dec Futures at 195/t

Change

8 /t loss

8/t gain

 

Buy cash wheat at

195/t

 

Gain on Future position

8/t

 

Net Purchase price

187/t

 

In dit voorbeeld zijn de hogere kosten van tarwe gecompenseerd door een winst op de termijnmarkt.

Omgekeerd, als de tarweprijzen met 7 euro per ton zouden dalen dan zouden de lagere kosten van tarwe zijn gecompenseerd door een verlies op de termijnmarkt. De netto aankoopprijs zou nog steeds 187 euro per ton zijn:

 

Cash Market

Futures Market

May

Feed Wheat is 187/t

Buy Dec Futures at 187/t

December

Buy Feed wheat at 180/t

Sell Dec Futures at 180/t

Change

7 /t gain

7/t loss

 

Buy cash wheat at

180/t

 

Loss on Future position

7/t

 

Net purchase price

187/t

 

De producent had er ook voor kunnen kiezen om de grondstof alvast daadwerkelijk vooruit te kopen bij zijn leveranciers. Dat noemt men dan een (OTC) Forward contract. De werking daarvan is ongeveer hetzelfde als een Future contract namelijk dat je op voorhand prijzen hebt vastgelegd. Het verschil is dat je in een OTC forward contract allerlei afwijkende afspraken kunt maken vwb levering, kwaliteit, etc. Aan de andere kant moet je voor dat soort contracten altijd een tegenpartij zien te vinden. Iets wat op termijnmarkten door standaardisatie weinig moeite kost.

Het afdekken van prijs risico aan de inkoopkant stelt de voerproducent in staat om prijsafspraken te maken voor langere termijn zonder dat hij het risico loopt dat de markt zich tegen hem keert en daar geld op verliest. Dat maakt lange termijn pricing in de keten minder risico vol.

Meer weten over risico management? Of het gebruik van forward contracten en termijncontracten, wellicht om ketenafspraken te maken? Bel dan 06 46 26 58 74 of mail naar R.vantRiet@DCA.nl